Welkom,

Een goede dagelijkse reiniging is de basis voor een gezonde mond. Vanuit deze visie vind ik het belangrijk om met patiënten te werken die streven naar een goede mondgezondheid en die bereid zijn daarvoor het nodige te doen.

Door mijn ervaring in de parodontologie ligt mijn focus vooral op het bereiken van een optimale mondgezondheid door resultaatgericht te werk te gaan. Hierbij rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de individuele patiënt.

Naast een goede en prettige samenwerking met de patiënt is voor mij ook een goede samenwerking met tandarts, parodontoloog en/ of huisarts van belang. Dat kwaliteit voorop staat lijkt mij vanzelfsprekend. Graag help ik u uw doel te bereiken.
– Mireille Benjamin

madk_mireille

Praktijk

Mondhygiënistenpraktijk Oostpoort is gevestigd op Paradijsplein 3 te Amsterdam Oost (Watergraafsmeer).
Mijn naam is Mireille Benjamin.

In 2003 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hogeschool inHolland te Amsterdam (ACTA). Na mijn afstuderen heb ik in diverse praktijken gewerkt waaronder algemene tandartspraktijken, een vrijgevestigde praktijk voor mondhygiëne en in een praktijk voor parodontologie.

Ik ben naast mijn werk in de praktijk ook werkzaam geweest als klinisch docent bij de Academie Tandartsenpraktijk, die opleidingen verzorgt voor tandartsassistenten. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Patiënten

U bent van harte welkom als nieuwe patiënt. U kunt zich aanmelden door te bellen met de praktijk op 020-737 03 19, of door het invullen van het contactformulier via onderstaande link:
Contactformulier

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek maakt u kennis met de praktijk. Er wordt een medische en tandheelkundige vragenlijst met u doorgenomen en uw wensen en verwachtingen worden besproken. Bij het mondonderzoek wordt de mondsituatie in kaart gebracht en/of gescreend op eventuele afwijkingen. In overleg met u wordt er een passend behandelplan opgesteld.

Tarieven en factuur

De praktijk maakt gebruik van UPT-tarieven. Dit zijn tarieven gebaseerd op de verrichtingen. Deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). De tarievenlijst kunt u hier vinden. De factuur voor uw behandeling dient u na de behandeling via pin te betalen. U dient er zelf zorg voor te dragen dat deze factuur bij uw verzekeraar ingediend wordt. Het is belangrijk dat u zelf informeert bij uw verzekeringsmaatschappij onder welke voorwaarden de behandelingen vergoed worden.

Klachtenprocedure

Mijn streven voor de praktijk is kwalitatief goede zorg te bieden. Mocht het desondanks voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent dan kom ik graag met u in gesprek om gezamenlijk een oplossing te zoeken. Als we niet tot een overeenstemming kunnen komen kunt u zich wenden tot de NVM-klachtenregeling

de Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden.

De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet de mondhygiënist?

De mondhygiënist richt zich primair op het voorkomen van tandvleesaandoeningen en de preventie van gaatjes (cariës) in tanden en kiezen. 
De mondhygiënist, als specialist op het gebied van preventieve mondzorg, kan een extra belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van uw mondgezondheid (gebit, tandvlees en mondhygiëne)! Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u als patiënt geen verwijzing nodig. Het is natuurlijk mogelijk dat u van de tandarts het advies krijgt om een mondhygiënist te bezoeken.

Een bezoek aan de mondhygiënist is aan te raden wanneer

– uw tandvlees ontstoken is (bloedend tandvlees)
– u gevoelig bent voor cariës (gaatjes)
– er tandsteen en/of aanslag ontstaat
– er een vieze smaak en/of adem aanwezig is
– u systemische afwijkingen heeft zoals diabetes, reuma etc.
– er in uw familie veel mondproblemen voorkomen
– tanden en/of kiezen los gaan staan

Behandelingen

Gingivitis (ontstoken tandvlees)

Tandvleesontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën in de mond (tandplaque). Als er sprake is van gingivitis dan is alleen het tandvlees geïnfecteerd. Het is dan vaak roder van kleur, gezwollen en bloedt sneller; bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. De behandeling van gingivitis richt zich voornamelijk op het verminderen van het aantal bacteriën door het verbeteren van de mondhygiëne. Hierbij kan ik u helpen door het geven van een gerichte instructie aangepast op uw situatie en een grondige gebitsreiniging.

Parodontitis

Wanneer de ontsteking zich uitbreid wordt ook het kaakbot aangetast, we spreken dan van parodontitis. Er ontstaat hierbij een ruimte tussen de tand en het tandvlees, deze ruimte noemen we de pocket. Indien parodontitis niet wordt behandeld kan de situatie verergeren: er vindt steeds meer botafbraak plaats en de pockets worden dieper. Bij ernstige parodontitis kunnen tanden en kiezen los gaan staan (eenmaal afgebroken kaakbot kan zich niet herstellen). De behandeling van parodontitis is uitgebreider en vaak intensiever. Een goede mondhygiëne is essentieel voor het slagen van de behandeling: er wordt gewerkt volgens een strikt protocol. Naast de mondhygiëne instructie is het belangrijk dat de pockets goed worden gereinigd, dit zal vaak meerdere afspraken in beslag nemen.

Bacteriologisch parodontaal onderzoek (kweek)

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om aan de hand van een kweek te kijken welke bacteriën er in de mond aanwezig zijn. Aan de hand hiervan kan gekozen worden om de behandeling te ondersteunen met een antibiotica kuur. Dit gaat in overleg met uw tandarts.

Nazorg implantaten

Bij implantaten is een goede mondhygiëne van wezenlijk belang. Bacteriën kunnen makkelijk het tandvlees ontsteken met als risico dat het implantaat verloren gaat. Een goede nazorg met mondhygiëne instructie kan dit helpen voorkomen.

Neem contact met mij op

Mondhygiënistenpraktijk Oostpoort

Paradijsplein 3
1093 NJ AMSTERDAM
020 737 03 19
www.mondhygienistoostpoort.nl

Openingstijden

ma 13:00 – 20:00
di 08:30 – 17:30
wo 08:30 – 17:30
do 08:30 – 17:30
vr 08:30 – 17:30
za gesloten
zo gesloten

Heeft u een vraag of wilt u zich inschrijven als nieuwe patiënt?

Vul dan onderstaand formulier in zodat ik uw vraag kan beantwoorden of contact met u op kan nemen om een intake consult in te plannen.